Moral Destek

Hastamız Ali Rıza Polat, ameliyat öncesinde Prof Dr Bingür Sönmez'e " Karım ve iki çocuğumun resmini ben ameliyat masasında iken yanıma, yoğun bakımda iken de gözümü açtığım anda görebileceğim bir yere koyar mısınız? " diye sormuştur. Ekip olarak bypass ameliyatı olacak hastalara ameliyat öncesinde ve sonrasında moral destek verilmesi konusunda hassas davranan ekip bu isteği saygı ile karşılamış ve yerine getirmiştir. Tüm ekip başarılı bir koroner bypass ameliyatı geçiren genç hastamızın ameliyat sonrasında yaşadığı mutluluk ve sevincin, hastanın gelişimi üzerindeki olumlu etkisini adım adım izlemiştir.