Les ruptures bronciques post - traumatiques, completes et muettes de I’ enfant.

View All

(medical bullettin of istanbul medical faculty - 1983, 16: 195-202) C. Barlas, G. Kalaycı, M. Barlas, B. Sönmez

Mediasten Tümörleri.

View All

(solunum - 1984, 9: 121-125) C. Barlas, S. Çeşmeci, B. Sönmez, A. Kargı

Mediastinal Hamartoma.

View All

(solunum - 1986, 11: 383-389) N. Yağan, C. Barlas, B. Sönmez, E. Onursal, A. Kargı, S. Çeşmeci, M. Demiryont

Mitral Biyoprotez Kapakta Yırtılma Sonrası Gelişen Akut Akciğer Ödemi

View All

(türkiye klinikleri j cardiovacsular surgery - 2010, 22010;22(2): 273-276) H. Ardal, O. Yılmaz, N.E. Yağan, M. Susam, E. Can, H. Arbatlı, B. Sönmez.

Mitral halka annuloplastisi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: Hemolitik anemi.

View All

(türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi - 2008, 2008;16(3): 208-209) E. Demirsoy, G. Şirin, B. Sönmez.

Miyokard İnfarktüsü Nedeni Miyokardiyal Biridging mi?

View All

(türk kardiyoloji derneği arşivi, cilt:29 - 2001, sayı:12.: ) Ergun Demirsoy, Bingür Sönmez

Modifiye miller kadranının akciğer kanserli olgularda ameliyat endikasyonlarındaki önemi.

View All

(solunum - 1986, 11: 312-320) S.Çeşmeci, C. Barlas, B. Sönmez, A. Kargı, E. Onursal, H. Güney

Mycotic Ascending Aortic Pseudoaneurysm at Aortic Cannulation Site.

View All

(asian cardiovasc thorac ann - 2009, 17: 417-441) G. Şirin, O. Yilmaz, E. Demirsoy, S. Alan, N. Soybir, B. Sönmez.

Nitric Oxide, Endothelin-1, and Superoxide production in arterial bypass grafts.

View All

(texas heart institute journal - 2006, 2006;33: 294-9) F.B.Aksungar, H. Moini, M. Unal, O.Yilmaz, B.Sonmez, S. Bilsel.

Opere PDA Sonrası Oluşan Aortapulmoner Pencere Onarımının Transosefageal Ekokardiyografi (TOE) ile Monitorizasyonu (olgu sunumu)

View All

(göğüs-kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği dergisi - cilt 8 - 2002, sayı 1 ocak-temmuz 2002: ) Uğur Özbek, Harun Arbatlı, Bingür Sönmez, Füsun Bulutçu, Saide Aytekin, Osman Bayındır