Kalp transplantasyonu uygulamalarında infeksiyon profilaksisi ile ilgili hazırlak programı.

View All

(infeksiyon dergisi (turkish journal of infection) - 1996, 11: 1643-1644) S. Erentürk, B. Kocazeybek, B. Polat, F. Wellens, B. Sönmez, H. Vanerman, R. Olga

Kardiak Cerrahiden Sonra Yara İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

View All

(ankem dergisi cilt: 14 - 2000, sayı:1: ) B. Kocazeybek, B. Sönmez, O. Bayındır, A. Ordu, A. Ayyıldız, M. Aslan, C.Demiroğlu

Kardiopleji Kullanmadan Koroner Cerrahisi.

View All

(medikal magazin, kardiyovasküler özel sayısı - 1993, 89: 38-39) B. Sönmez

Kardiyovasküler cerrahide postoperatif dönemde gelişen cerrahi yara infeksiyonları, septisemi ve endokardit tabloları ile olguların genel operasyon ve kardiyopulmoner bypass sürelerinin karşılaştırılması.

View All

(infeksiyon dergisi (turkish journal of infection) - 1996, 10(2): 135-138) B. Kocazeybek, S. Erentürk, O. Bayındır, B. Sönmez, C. Demiroğlu

Konjentinal göğüs deformitelerinde ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi.

View All

(solunum - 1982, 7(1): 148-155) B. Sönmez, C. Barlas, E. Onursal, G. Kalaycı

Koroner Arter Bypass Operasyonu Olan Hastalarda Anti-Chlamydia Pneumoniae IgG Antikor

View All

(türk girişimsel kardiyoloji dergisi, cilt:4 - 2000, sayı:4: ) Kenan Midilli, Harun Arbatlı, Ergun Demirsoy, Sevgi Ergin, Begüm Ülgen, Bingür Sönmez, Kemal Altaş

Koroner Arter Hastalığı ve Helicobacter pylori

View All

(türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi cilt:9 - 2001, sayı:3.: ) İslam Kaklıkkaya, Neşe Kaklıkkaya, Kıvanç Çubukçu, Bingür Sönmez, Bekir Kocazeybek

Koroner Baypas Reoperasyonları: (104 Olgunun Değerlendirilmesi)

View All

(anadolu kardiyoloji dergisi cilt: 2 - 2002, sayı: 2: ) Mehmet Ünal, Ergun Demirsoy, Harun Arbatlı, Selim Tansal, Naci Yağan, Faruk Tükenmez, Deniz Şener, Bingür Sönmez

Koroner By-pass Ameliyatları Sonrası Tamamlayıcı Tedaviler

View All

(türk kalp vakfı dergisi 1998. - 2000, sayı:6: ) B.Sönmez

Koroner Bypass Cerrahisinde Diabetin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi.

View All

(galenos - 1997, yıl:1 sayı:2: ) B. Sönmez, O. Bayındır, B. Akpınar, B. polat, M. Ünal, H. Arbatlı, C. Abbasoğlu, D. Şener