Düşük Sıcaklık Gaz Plazma Sterilizasyon Yöntemi: Hidrojen Peroksit Gaz Plazma Sterilizasyonu.

View All

(ankem dergisi (antibiyotik ve kemoterapi) - 1998, cilt:12 sayı:1: ) B. Kocazeybek, H. Çakan, V. Öz, B. Sönmez

Endovascular treatment of an aortobronchial fistula

View All

(cardiovascular and interventional radiology - 2004, 2004;27: 71-73) F. Numan, H. Arbatli, N. Yagan, E. Demirsoy, B. Sonmez

Endovascular treatment of left carotid artery to left subclavian vein AV fistula due to stab injury: Caser report

View All

(ulusal travma acil cerrahi dergisi - 2009, 14/1: 79-81.) F.Numan, H.Arbatlı, M. Arpaz, O. Yılmaz, N.E.Yağan, B. Sönmez.

Femoral Bölgede Arteryal Grefte Komşu Bir Hidatik Kist (Olgu Sunumu)

View All

(van tıp dergisi 8 - 2001, : 73-75) Mehmet Özkökeli, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez

Grafting the Restenosed Coronary Artery.

View All

(texas heart institute journal, - 2006, volume 33, number 2,: 262-263.) E. Demirsoy, A. Tandogan, O. Yilmaz, F. Tukenmez, S. Tufekcioglu, B. Sonmez.

Hastanemizde Son Bir Yıl İçinde Açılan Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerin Retrospektif Analizi

View All

(van tıp dergisi cilt:7 - 2000, sayı:3: 113-116) Mehmet Özkökeli, Burhan Köseoğlu, Hasan Ekim, Reha Erkoç, Bingür Sönmez

Hemodializ için “Snuff - Box” Arteriovenöz fistül.

View All

(türk üroloji dergisi - 1988, 14 (1): 53-58) D. Narbay, B. Sönmez, Ö. Öztürk, E. Duran, K. Balkanlı, H. Tanboğa

Hemolysis after Mitral Valve Repair: A Report of five Cases and Literature Review. , 2008;17:24-30.

View All

(the journal of heart valve disease - 2008, 17: 24-30) E.Demirsoy, O.Yilmaz, G.Sirin, T. Baran, S.Tekin, D.Sener, B. Sonmez.

Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomipatide diatermi ile septal rezeksiyon tekniği.

View All

(kardiyoloji, türkiye klinikleri - 1991, 4(1): 65-67) B. Sönmez, B. T. Williams

İki Abdominal Aort Anevrizması Olgusunun Endovasküler Stent – Greft ile Tedavisi

View All

(türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi, cilt: 9 - 2001, sayı:4: ) Harun Arbatlı, Naci Yağan, Levent Onat, Kubilay Karaman, Deniz Şener, Francis Van Elst, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez