Aksiller arteriyografiyi takiben Mediyal brakiyal fasiyal kompartman sendromu; Olgu sunumu.

View All

(turkish j vasc surgery - 2007, 2007;16(1): 31-34) G.Sirin, O.Yilmaz, H.Arbatli, E.Demirsoy, F.Numan, B.Sonmez.

An Unusual Cause of Endocarditis

View All

(clinical microbiology and infection vol:6 - 2000, no:6: ) B.Kocazeybek, M.S.Bilal, B.Sönmez, S.Karcier, S.Küçükoğlu, D.Şener, A.Ordu, H.Çakan, A.Ayyıldız, E.Ural

An usual vascular complication following partial nephrectomy.

View All

(vascular surgery - 1988, 22: 143-146) E.Onursal, M.A. Bedirhan, B. Sönmez, A. Kargı, N. Yağan, C. Barlas

Anti-HCV pevalansının kan vericilerinde 3 yıllık prospektif değerlendirilmesi, seropozitif serumların RIBA ve PCR ile karşılaştırılması.

View All

(türk mikrobiyoloji cemiyeti dergisi - 1995, 25: 70-76) B. Kocazeybek, S. Erentürk, B. Sönmez, C. Demiroğlu

Aort anevrizma ve diseksiyonlarında endovasküler tedavi.

View All

(türkiye klinikleri journal of surgical medical sciences. - 2005, 1(2): 86-98) B. Sönmez, F. Numan, H. Arbatlı, N. E. Yağan, M. Arpaz, A. Tandoğan, F. Tükenmez.

Aort Anevrizma ve Disseksiyonlarının Endovasküler Tedavisi

View All

(aort cerrahisi - 2003, : 455-480) Bingür Sönmez, Fürüzan Numan, Harun Arbatlı, Naci Yağan

Aorta – Koroner Bypass Sonrası Lipoprotein ( a) Değişimi

View All

( göğüs kalp ve damar cerrahisi dergisi cilt:7 - 1999, sayı:3: ) İ. Kaklıkkaya, R. Özdemir, A. Örem, M.Ünal, B. Sönmez, F.Özcan

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi

View All

(göğüs kalp ve damar cerrahisi dergisi, cilt:7 - 1999, sayı:3: ) B. Akpınar, M. Güden, B. Polat, E. Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B. Sönmez, C. Demiroğlu

Aortic Valve Replacement with a Stentless Bioprosthesis: A report of 21 Cases

View All

(türk kardiyoloji derneği arşivi cilt: 27 - 1999, sayı:3: ) B. Akpınar, M. Güden, B.Polat, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B.Sönmez, C.Demiroğlu

Aortoilliak ile kombine femoropopliteal bypasslar.

View All

(istanbul tıp fakültesi mecmuası - 1985, 48: 539-543) A. Kargı, E. Onursal, C. Barlas, B. Sönmez, M. A. Bedirhan