Koroner By-pass Ameliyatları Sonrası Tamamlayıcı Tedaviler

Devamını Oku

(türk kalp vakfı dergisi 1998. - 2000, sayı:6: ) B.Sönmez

Koroner Bypass Cerrahisinde Diabetin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi.

Devamını Oku

(galenos - 1997, yıl:1 sayı:2: ) B. Sönmez, O. Bayındır, B. Akpınar, B. polat, M. Ünal, H. Arbatlı, C. Abbasoğlu, D. Şener

Koroner Bypass Sonrası Masif Pulmoner Emboli Olgusunun İnsitu rTPA ile Tedavisi: Olgu sunumu

Devamını Oku

(fleboloji dergisi yıl:4, - 2002, sayı:2: ) Harun Arbatlı, Naci Yağan, Murat Dökdök, Mehmet Ünal, Ergun Demirsoy, Faruk Tükenmez, Erol Can, Bingür Sönmez

Koroner-Subklavian Steal Sendromu: Olgu Takdimi

Devamını Oku

(damar cerrahisi dergisi, vol:9 - 2000, sayı:1: ) Bingür Sönmez, Selim Tansal, Mehmet Ünal, Naci Yağan, Ergun Demirsoy, Kubilay Korkut, Harun Arbatlı, Vedat Aytekin

Koroner-Subklaviyan çalma sendromuna yol açan subklaviyan arter tıkanıklığının tedavisi: Olgu Sunumu.

Devamını Oku

(damar cerrahisi dergisi - 2007, 16(2): 45-48) G.Şirin, O.Yılmaz, E.Demirsoy, N.E.Yağan, F.Tükenmez, S.Öztürk, B.Sönmez.

Kronik Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisinde Endokardiyal ve Epikardiyal Radyofrekans Ablasyon

Devamını Oku

(türk girişimsel elektrofizyoloji dergisi - 2004, sayı 1 : 40-47) B. Sönmez, E. Demirsoy, N. Yağan, M. Ünal, H. Arbatlı, O. Yılmaz, F. Tükenmez, N. Soybir, D. Şener

Late Vascular Complications of Lumbar Disc Surgery, Case Reports.

Devamını Oku

(vascular surgery - 1988, 22(5): 361-386) E. Onursal, B. Sönmez, M. A. Bedirhan, A. Kargı,S. Çeşmeci, C. Barlas

Les ruptures bronciques post - traumatiques, completes et muettes de I’ enfant.

Devamını Oku

(medical bullettin of istanbul medical faculty - 1983, 16: 195-202) C. Barlas, G. Kalaycı, M. Barlas, B. Sönmez

Mediasten Tümörleri.

Devamını Oku

(solunum - 1984, 9: 121-125) C. Barlas, S. Çeşmeci, B. Sönmez, A. Kargı

Mediastinal Hamartoma.

Devamını Oku

(solunum - 1986, 11: 383-389) N. Yağan, C. Barlas, B. Sönmez, E. Onursal, A. Kargı, S. Çeşmeci, M. Demiryont