İntrabronşial Leiomyosarkomalar.

Devamını Oku

(solunum - 1982, 1(1): 243 –250) G. Kalaycı, B. Sönmez, A. Kargı, U. Hacıhanefioğlu

Intratorasik paravertebral paragangliomalar (PVP).

Devamını Oku

(istanbul tıp fakültesi mecmuası - 1984, 47: 150-157) C. Barlas, B. Sönmez, E. Onursal, M. A. Bedirhan, M.Yenerman

Kalça Kırıklı-Çıkığı (Pipkin Tip-IV) ile Beraber Görülen Travmatik Aort Kapak Rüptürü “Olgu Sunumu”

Devamını Oku

(ulusal travma dergisi volum:7 - 2001, sayı:1: ) Abdullah Göğüş, Sercan Akpınar, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez, Azmi Hamzaoğlu

Kalp kası bandında cerrahi tedavi: Suprakoroner Miyotomi

Devamını Oku

(türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi, cilt:7 - 1999, sayı:6: ) Ergun Demirsoy, Harun Arbatlı, Mehmet Ünal, Selim Tansal, Naci Yağan, Kubilay Korkut, Mehmet Özkökeli, Deniz Şener, Bingür Sönmez

Kalp transplantasyonu uygulamalarında infeksiyon profilaksisi ile ilgili hazırlak programı.

Devamını Oku

(infeksiyon dergisi (turkish journal of infection) - 1996, 11: 1643-1644) S. Erentürk, B. Kocazeybek, B. Polat, F. Wellens, B. Sönmez, H. Vanerman, R. Olga

Kardiak Cerrahiden Sonra Yara İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Devamını Oku

(ankem dergisi cilt: 14 - 2000, sayı:1: ) B. Kocazeybek, B. Sönmez, O. Bayındır, A. Ordu, A. Ayyıldız, M. Aslan, C.Demiroğlu

Kardiopleji Kullanmadan Koroner Cerrahisi.

Devamını Oku

(medikal magazin, kardiyovasküler özel sayısı - 1993, 89: 38-39) B. Sönmez

Kardiyovasküler cerrahide postoperatif dönemde gelişen cerrahi yara infeksiyonları, septisemi ve endokardit tabloları ile olguların genel operasyon ve kardiyopulmoner bypass sürelerinin karşılaştırılması.

Devamını Oku

(infeksiyon dergisi (turkish journal of infection) - 1996, 10(2): 135-138) B. Kocazeybek, S. Erentürk, O. Bayındır, B. Sönmez, C. Demiroğlu

Konjentinal göğüs deformitelerinde ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi.

Devamını Oku

(solunum - 1982, 7(1): 148-155) B. Sönmez, C. Barlas, E. Onursal, G. Kalaycı

Koroner Arter Bypass Operasyonu Olan Hastalarda Anti-Chlamydia Pneumoniae IgG Antikor

Devamını Oku

(türk girişimsel kardiyoloji dergisi, cilt:4 - 2000, sayı:4: ) Kenan Midilli, Harun Arbatlı, Ergun Demirsoy, Sevgi Ergin, Begüm Ülgen, Bingür Sönmez, Kemal Altaş