Hemolysis after Mitral Valve Repair: A Report of five Cases and Literature Review. , 2008;17:24-30.

Devamını Oku

(the journal of heart valve disease - 2008, 17: 24-30) E.Demirsoy, O.Yilmaz, G.Sirin, T. Baran, S.Tekin, D.Sener, B. Sonmez.

Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomipatide diatermi ile septal rezeksiyon tekniği.

Devamını Oku

(kardiyoloji, türkiye klinikleri - 1991, 4(1): 65-67) B. Sönmez, B. T. Williams

İki Abdominal Aort Anevrizması Olgusunun Endovasküler Stent – Greft ile Tedavisi

Devamını Oku

(türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi, cilt: 9 - 2001, sayı:4: ) Harun Arbatlı, Naci Yağan, Levent Onat, Kubilay Karaman, Deniz Şener, Francis Van Elst, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez

Implantation of expanded politetraflouroethylene grafts on peripheral arterial occlusions.

Devamını Oku

(medical bullettin of istanbul medical faculty - 1985, 18: 106-111) B. Sönmez, A. Kargı, C. Barlas, M. A. Bedirhan, S. Çeşmeci, E. Onursal

İnen Aort Anevrizma ve Diseksiyonlarında Endovasküler Stent Greft ile Tedavi

Devamını Oku

(türk kardiyoloji derneği arşivi volume 31, cilt 31 - 2003, sayı 9,: 489-97) Harun Arbatlı, Naci Yağan, Ergun Demirsoy, Murat Arpaz, Oğuz Yılmaz, Faruk Tükenmez, Deniz Şener, Fürüzan Numan, Bingür Sönmez

Influence of Cardiovascular Risk Factors on the Outcome of Coronary Artery Bypass Surgery

Devamını Oku

(surgery today - 2003, 33: 491-497) Yahya Ünlü and Bingür Sönmez

İntima rüptürleri.

Devamını Oku

(istanbul tıp fakültesi mecmuası - 1985, 48: 4) M.A. Bedirhan, C. Barlas, A. Kargı, G. Kalaycı, B. Sönmez, S. Çeşmeci

İntrabronşial Leiomyosarkomalar.

Devamını Oku

(solunum - 1982, 1(1): 243 –250) G. Kalaycı, B. Sönmez, A. Kargı, U. Hacıhanefioğlu

Intratorasik paravertebral paragangliomalar (PVP).

Devamını Oku

(istanbul tıp fakültesi mecmuası - 1984, 47: 150-157) C. Barlas, B. Sönmez, E. Onursal, M. A. Bedirhan, M.Yenerman

Kalça Kırıklı-Çıkığı (Pipkin Tip-IV) ile Beraber Görülen Travmatik Aort Kapak Rüptürü “Olgu Sunumu”

Devamını Oku

(ulusal travma dergisi volum:7 - 2001, sayı:1: ) Abdullah Göğüş, Sercan Akpınar, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez, Azmi Hamzaoğlu