Açık kalp cerrahisinde post-operatif olarak gelişen alt solunum yolu infeksiyonlarında eksojen ve endojen kaynaklarının araştırılması.

(infeksiyon dergisi (turkish journal of infection) - 1996, 10(1): 45-49)

Özet: Açık kalp ameliyatı olan 100 kardiyovasküler olgunun post-operatif dönemde gelişen alt solunum infeksiyonları prospektif olarak izlenmiştir. Klinik bulgu ve laboratuvar verileri yönünden izlenen 10 hastanın sekizinde (%8)’inde alt solunum yolu infeksiyonu gelişmiştir. Alt solunum yolu infeksiyon tanısı konulan sekiz hastanın dördünde ekzojen kaynaklı, üzünde endojen kaynaklı infeksiyon gelişirken, bir olguda infeksiyon kaynağı belirlenememiştir. Çalışma sonuçları, post-operatif dönemde oluşan alt solunum yolu infeksiyonlarında infeksiyon kaynaklarının genellikle mekanik ventilasyona ilişkin araç-gereçlerle, pH değişimlerinin sonucu olarak patojen mikro-organizmaları taşıyan mide sıvısının olduğu ortaya koymuştur.