Dev lenf düğümü hiperplazisi: “Plazma hücrelerindeki zengin hiyalen vasküler tip”.

Devamını Oku

(türk onkoloji dergisi - 1987, 1(3-4 ): 211-213) R. Aydilek, E. Duran, O. Seber, D. Kamalı, B. Sönmez

Diagnosis at first glance: hairy black colonies in resected prosthetic aortic valve

Devamını Oku

(clinical microbiology and infection volume 6 - 2000, number 11: ) B. Kocazeybek, B. Sönmez, K. Şarman, D. Şener, M. Özdemirli, S. Aytekin, A. Ayyildiz, and C. Demiroğlu

Diltiazem İnternal Torasik Arter kan Akımı Üzerine Etkisi.

Devamını Oku

(ege tıp dergisi - 1996, 35 (3-4): 153-155) B.Akpınar, G.Çetin, O. Bayındır, E.Cakalı, Ü. Pekcan, B.Sönmez

Diyaliz bağımlı kronik böbrek hastalarında kalp cerrahisi: 17 hastanın sonuçları

Devamını Oku

(diyaliz transplantasyon ve yanık - 2003, 14: 177-182) H. Arbatlı, E. Demirsoy, O. Yılmaz, M. Ünal, N. Yağan, M. Arpaz, B. Tanrıöver, F. Tükenmez, B. Sönmez

Dokuzuncu Dekatta Koroner Bypass Cerrahisi

Devamını Oku

(anadolu kardiyoloji dergisi cilt:1, - 2001, sayı:3: ) Harun Arbatlı, Mehmet Ünal, Ergun Demirsoy, Selim Tansal, Naci Yağan, Faruk Tükenmez, Deniz Şener, Bingür Sönmez

Düşük Sıcaklık Gaz Plazma Sterilizasyon Yöntemi: Hidrojen Peroksit Gaz Plazma Sterilizasyonu.

Devamını Oku

(ankem dergisi (antibiyotik ve kemoterapi) - 1998, cilt:12 sayı:1: ) B. Kocazeybek, H. Çakan, V. Öz, B. Sönmez

Endovascular treatment of an aortobronchial fistula

Devamını Oku

(cardiovascular and interventional radiology - 2004, 2004;27: 71-73) F. Numan, H. Arbatli, N. Yagan, E. Demirsoy, B. Sonmez

Endovascular treatment of left carotid artery to left subclavian vein AV fistula due to stab injury: Caser report

Devamını Oku

(ulusal travma acil cerrahi dergisi - 2009, 14/1: 79-81.) F.Numan, H.Arbatlı, M. Arpaz, O. Yılmaz, N.E.Yağan, B. Sönmez.

Femoral Bölgede Arteryal Grefte Komşu Bir Hidatik Kist (Olgu Sunumu)

Devamını Oku

(van tıp dergisi 8 - 2001, : 73-75) Mehmet Özkökeli, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez

Grafting the Restenosed Coronary Artery.

Devamını Oku

(texas heart institute journal, - 2006, volume 33, number 2,: 262-263.) E. Demirsoy, A. Tandogan, O. Yilmaz, F. Tukenmez, S. Tufekcioglu, B. Sonmez.