Cardiac Hydatid Cyst in left Ventricle

Devamını Oku

(acta chirurgica belgica - 1998, : 164-165) S.Erentürk, B. Kocazeybek, A.Öner, B.Sönmez

Cerrahi Merkezlerinde Ameliyathane Hava Temizliği Ölçümlerinde Farklı Yöntemlerin İrdelenmesi: Üç Merkezli Bir Çalışma

Devamını Oku

(hastane infeksiyonları dergisi - 2000, sayı 4: 164-170) Bekir Kocazeybek, Aylin Ordu, Abdullah Ayyıldız, Mustafa Aslan, Bingür Sönmez, Cem’i Demiroğlu

Cerrahi Semiyoloji - Arter, Ven, Lenfatikler Genel semptomlar, arter muayenesi, ven muayenesi, arter hastalıkları, ven hastalıkları, lenf hastalıkları.

Devamını Oku

(nobel tıp kitapevi - 1986, kitapta bölüm: 108-120) Ü. Değerli, A. Emre, B. Sönmez

Clinical experience with coronary sinus catheterization in minimally invasive aortic valve surgery under transesophageal echocardiography guidance

Devamını Oku

(the international journal of cardiovascular imaging 18 - 2002, : 453-455) Ergun Demirsoy, Ugur Ozbek, Osman Bayindir, Bingur Sonmez

Coronary rupture to the right ventricle during PTCA for myocardial bridge.

Devamını Oku

(anadolu kardiyoloji dergisi - 2007, 7: 97,98) E. Demirsoy, O. Yılmaz, B. Sönmez.

Dev lenf düğümü hiperplazisi: “Plazma hücrelerindeki zengin hiyalen vasküler tip”.

Devamını Oku

(türk onkoloji dergisi - 1987, 1(3-4 ): 211-213) R. Aydilek, E. Duran, O. Seber, D. Kamalı, B. Sönmez

Diagnosis at first glance: hairy black colonies in resected prosthetic aortic valve

Devamını Oku

(clinical microbiology and infection volume 6 - 2000, number 11: ) B. Kocazeybek, B. Sönmez, K. Şarman, D. Şener, M. Özdemirli, S. Aytekin, A. Ayyildiz, and C. Demiroğlu

Diltiazem İnternal Torasik Arter kan Akımı Üzerine Etkisi.

Devamını Oku

(ege tıp dergisi - 1996, 35 (3-4): 153-155) B.Akpınar, G.Çetin, O. Bayındır, E.Cakalı, Ü. Pekcan, B.Sönmez

Diyaliz bağımlı kronik böbrek hastalarında kalp cerrahisi: 17 hastanın sonuçları

Devamını Oku

(diyaliz transplantasyon ve yanık - 2003, 14: 177-182) H. Arbatlı, E. Demirsoy, O. Yılmaz, M. Ünal, N. Yağan, M. Arpaz, B. Tanrıöver, F. Tükenmez, B. Sönmez

Dokuzuncu Dekatta Koroner Bypass Cerrahisi

Devamını Oku

(anadolu kardiyoloji dergisi cilt:1, - 2001, sayı:3: ) Harun Arbatlı, Mehmet Ünal, Ergun Demirsoy, Selim Tansal, Naci Yağan, Faruk Tükenmez, Deniz Şener, Bingür Sönmez