An usual vascular complication following partial nephrectomy.

Devamını Oku

(vascular surgery - 1988, 22: 143-146) E.Onursal, M.A. Bedirhan, B. Sönmez, A. Kargı, N. Yağan, C. Barlas

Anti-HCV pevalansının kan vericilerinde 3 yıllık prospektif değerlendirilmesi, seropozitif serumların RIBA ve PCR ile karşılaştırılması.

Devamını Oku

(türk mikrobiyoloji cemiyeti dergisi - 1995, 25: 70-76) B. Kocazeybek, S. Erentürk, B. Sönmez, C. Demiroğlu

Aort anevrizma ve diseksiyonlarında endovasküler tedavi.

Devamını Oku

(türkiye klinikleri journal of surgical medical sciences. - 2005, 1(2): 86-98) B. Sönmez, F. Numan, H. Arbatlı, N. E. Yağan, M. Arpaz, A. Tandoğan, F. Tükenmez.

Aort Anevrizma ve Disseksiyonlarının Endovasküler Tedavisi

Devamını Oku

(aort cerrahisi - 2003, : 455-480) Bingür Sönmez, Fürüzan Numan, Harun Arbatlı, Naci Yağan

Aorta – Koroner Bypass Sonrası Lipoprotein ( a) Değişimi

Devamını Oku

( göğüs kalp ve damar cerrahisi dergisi cilt:7 - 1999, sayı:3: ) İ. Kaklıkkaya, R. Özdemir, A. Örem, M.Ünal, B. Sönmez, F.Özcan

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi

Devamını Oku

(göğüs kalp ve damar cerrahisi dergisi, cilt:7 - 1999, sayı:3: ) B. Akpınar, M. Güden, B. Polat, E. Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B. Sönmez, C. Demiroğlu

Aortic Valve Replacement with a Stentless Bioprosthesis: A report of 21 Cases

Devamını Oku

(türk kardiyoloji derneği arşivi cilt: 27 - 1999, sayı:3: ) B. Akpınar, M. Güden, B.Polat, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B.Sönmez, C.Demiroğlu

Aortoilliak ile kombine femoropopliteal bypasslar.

Devamını Oku

(istanbul tıp fakültesi mecmuası - 1985, 48: 539-543) A. Kargı, E. Onursal, C. Barlas, B. Sönmez, M. A. Bedirhan

Arteria Thoracica Interna ve Arteria Radialis’te Anoksi / Reoksijenasyonun Süperoksit Radikali Oluşumu Üzerine Etkisi.

Devamını Oku

(istanbul tabip odası - 1998, cilt:11 sayı:1-2: ) H.Moini, F. Benli, M.Ünal, B.Sönmez, G.Haklar, A.S. Yalçın, S.Bilsel

Arterial complications following orthopaedic reconstructions.

Devamını Oku

(j cardiovasc surg (torino) - 1987, 28: 6, 731-733) E. Onursal, M.A.Bedirhan, B.Sonmez, A.Kargı, C.Barlas